درباره ما

ارائه دهنده انواع مقالات در زمینه مهندسی برق
جواد شاليكار
ارائه دهنده انواع مقالات در زمینه مهندسی برق
ایمیل : www.korosh_kabir9705@yahoo.com  • نویسنده : جواد شاليكار
  • تاریخ : 10:42 AM - 1 Dec 2011

- آشنایی مختصر با محیط BASCOM

- آشنایی مختصر با دستورات برنامه نویسی AVR

- آشنایی مختصر با دستورات برنامه نویسی LCD گرافیکی

- آشنایی با محیط شبیه سازی بسکام ( SIMULATOR )

-  آشنایی با شبیه سازی میکروکنترلر AVR با برنامه پروتوس

 

2آشنايي مختصر با محيط بسكام :

 : New-1با زدن اين گزينه يك صفحه جديد براي نوشتن برنامه جديد باز ميشود ؛ اين صفحه مجهز به ويرايشگر دستورات مي باشد؛ يعني در صورتي که دستوري درست وارد شود به رنگ آبي درميايد ولي اگر دستور اشتباه باشد به رنگ معمولي ) مشكي (است (اين مورد براي تعداد آمي از دستورات اجرا نمي شود( .

: open-2 با زدن اين گزينه مي توانيد برنامه اي را که از قبل ذخيره کرده ايد باز کنيد برنامه ها با پسوند.bas

ذخيره ميشوند ، شما همچنين ميتوانيد برنامه خود را در داخل برنامه های ويرايشگر ديگر مانند notepad بنويسيد و از اين پنجره آن را باز کنيد .

3 -  close : با انتخاب اين گزينه پنجره ای که براي نوشتن برنامه باز شده ؛ بسته ميشود. در صورتی که شما صفحه برنامه را که در پنجره جديد نوشته ايد ذخيره نکرده باشيد ، از شما در مورد ذخيره کردن برنامه سوال ميشود.

 Save - 4و: Save as اين دو گزينه براي ذخيره کردن پروژه به کار ميروند.

 Print Preview-5و:  Print اين دو گزينه براي چاپ کردن برنامه استفاده ميشوند با زدن گزينه Print Preview می توانيد نسخه قابل چاپ را قبل از چاپ مشاهده کنيد.

6 PRINT : با این گزینه شما می توانید فایل برنامه موجود را پرینت بگیرید .

7 EXIT : با زدن اين گزينه برنامه بسكام به طور کامل بسته مي شود ؛ اما اگر برنامه شما ذخيره نشده باشد ؛ در مورد ذخيره برنامه از شما پرسيده ميشود.

>>منوي: Edit  که داراي گزينه هاي زير است:

Undo -1وredo : اين دو گزينه براي دست يابي به اخرين تغييرات انجام شده مي باشد.

2 copy، cut ، past : اين سه گزينه براي برداشتن يا کپي کردن قسمتي از متن به جاي ديگرمی باشد.

3 -  find و find next : اين دو گزينه براي پيدا کردن قسمتي از متن در برنامه مي باشد. نحوه کار به اين صورت است که بعد از انتخاب گزينه  find ، پنجره جديدي باز مي شود که بايد در قسمت Text to find متن مورد نظر را تايپ کنيد. بعد روي ok کليك کنيد تا متن مورد نظر در برنامه  انتخاب شود FIND NEXT متن هاي که در خط هاي بعدي برنامه وجود دارد پيدا ميكند.

replace-4 : با اين گزينه شما می توانيد متنی را جايگزين متن موجود در برنامه نماييد، يعنی در قسمت TEXT TO FIND متن يا کلمه مورد جستجو که بايد توسط متن يا کلمه ديگری جايگزين شودرا تايپ کنيد و در قسمت replace wath متنی را که بايد جايگزين شود تايپ می کنيم .

 -5 دو گزينه بعدي براي گذاشتن علامت در خطوط مختلف و پرش به انها مي باشد.

6 IndentBlock و UnindentBlockاين دو گزينه متن انتخاب شده را به اندازه يك TAB به چپ يا راست منتقل ميكند.

>>منوي : Program که داراي گزينه هاي زير است:

: Compile-1 با انتخاب اين گزينه برنامه نوشته شده به زبان ماشين ترجمه ميشود وفايل های از قبيل هگز و گزارش و...ساخته ميشود .اگر در اين مرحله برنامه داراي خطا باشد پنجره اي باز ميشود که در ان خطاها نمايش داده مي شوند ؛ با کليك آردن روي هر خطا ، خط مربوط که داراي خطا است قرمز ميشود .

 

: Syntax check-2 با انتخاب اين گزينه برنامه از نظر غلط املايي چك ميشود )با زدن گزينه Compile ديگر نيازي به زدن اين گزينه نمي باشد(..

Show result-3 : با انتخاب اين گزينه پنجرهاي باز ميشود که در ان گزارش کلي از برنامه وجود دارد.

: Simulate-4 با انتخاب اين گزينه پنجره شبيه سازي باز ميشود و شما در اين پنجره که داراي LCD و کيبرد و مبدل انالوگ به ديجتال و...ميباشد مي توانيد برنامه خود را شبيه سازي کنيد .

: send to chip-5 با انتخاب اين گزينه وارد محيط پروگرام آردن ميكرو مي شويد .

>> منوي های  options و tools:

*منویTOOLS  :

TERMINAL EMULATOR :

توسط این گزینه یا کلیدهای CTRL+Tبا با لا آوردنTERMINAL EMULATORمی توانند از این محیط برای

نمایش داده ارسالی و دریافتی در ارتباط سریال RS-232 بین میکرو و کامپیوتر استفاده نمایید.

*LCD DESIGNER :

توسط این گزینه می توانید کاراکترهای دلخواه خود را طراحی نماید و بر روی LCD نمایش دهید.

ماتریس LCD برای هر حرف دارای 5*8پیکسل می باشد که شما می توانید با کلیک چپ هر کدام از مربع ها را انتخاب و با کلیک دوباره آن را ازحالت انتخاب خارج کنید. دکمهSET ALL همه نقاط را انتخاب و

CLEAR ALL همه را از حالت انتخاب خارج می کند.پس از طراحی ,کلید OK را کلیک کنید. 

با این کار یک خط شامل تعدادی عدد مانند عبارت زیر به برنامه شما اضافه می شود.

DEFLCDCHAR? 14, 21 ,21,27,27,21,21,14شما تنها می توانید هشت کاراکتر جدید را برای LCD تعریف کنید. پس به جای ? می توانید یک عدد بین 0تا7جایگزین کنید. کاراکتر طراحی شده را می توان توسط دستور ( LCD CHR (? بعد از دستور CLS بر روی LCD نمایش داد.

GRAPHIC  CONVERTOR* :

با کلیک بر روی این پنجره محیط GRAPHIC  CONVERTOR برای تبدیل تصویر با پسوند *.BMP به تصویری با پسوند *.BGFکه قابل نمایش بر روی GRAPHIC LCD است ظاهر می شود.

فایل دلخواه خود را با پسوند *.BMP توسط دکمه LOAD وارد کرده و سپس با دکمه SAVE آن را در کنار برنامه خود با پسوند *.BGF   ( FILE  (BASCOM GRAPHICذخیره کنید. فایل تبدیل شده به صورت سیاه و سفید دوباره نمایش داده می شود و با کلیک بر روی دکمه ok می توان از محیط خارج شد. فایل ذخیره شده با فراخوانی در برنامه قابل نمایش بر روی  LCDگرافیکی است. انتخاب نوع LCD توسط قسمت LCD TYPE انجام می گیرد. فونت نوشتاری نیز می تواند 6*8  یا  8*8  پیکسل باشد.

  *منوی OPTIONS :

OPTION COMPILER :

با این منو شما می توانید گزینه های مختلف کامپایلر را طبق زیر اصلاح نمایید:

OPTION COMPILER CHIP:

انتخاب میکرو برای برنامه ریزی توسط این گزینه انجام می شود. در صورتی که از دستور $REGFILE  در برنامه استفاده کرده اید دیگر نیازی به انتخاب میکرو توسط ای گزینه نیست.

OPTION COMPILER OUTPUT :

این گزینه برای تعیین اینکه پس از کامپایل, کدام فایلها باید ایجاد شوند استفاده می شود. با انتخاب گزینه SIZE WARNING  زمانی که حجم CODE از مقدار حافظه FLASH ROM  تجاوز کرد کامپایلر تولید WARNING می کند. فایلهایی که محتوای آنها قابل مشاهده اند , REPORT  و ERROR می باشند.

OPTION COMPILER COMMUNICATION :

نرخ انتقال BAUD RATE)) ارتباط سریال توسط این گزینه تعیین می شود که می توان یک نرخ جدید نیز تایپ کرد. گزینه FREQUENCY برای انتخاب فرکانس کریستال استفاده شده است که می تواند فرکانس اختیاری نیز باشد .

OPTION COMPILER12C,SPI,1WIRE  :

توسط این گزینه می توان پایه های مربوط به ارتباطاتSPI,12C  و1WIREرا برای میکرو تعیین کرد.

OPTION COMPILER LCD :

گزینه OPTION COMPILER LCD نیز دارای قابلیت های زیر است:

در قسمت LCD TYPE نوع LCD را مشخص می کنیم . گزینه BUS MODE مشخص می کند LCD به صورت 8 بیتی یا 4 بیتی کار می کند. توسط

گزینه DATA MODE تعیین می کنیم LCD به صورت PIN کار می کند یا BUS و گزینه LCD ADDRESS مشخص کننده آدرس LCD در مد BUS است.

OPTION PROGRAMMER :

در این منو شما می توانید مورد نظر خود   PROGRAMMERمورد نظر خود را انتخاب نمایید. در صورتی که بخواهید از پروگرامر انتهای فصل استفاده نمایید بایستی نوع STK200/300 را برای این منو انتخاب نمایید.

در صورت پیکره بندی هر یک از امکانات فوق در برنامه نرم افزاری نیازی به تنظیم کردن آنها در این منو نیست.

2-2 آشنايی با محيط شبيه سازی بسکام ( SIMULATOR ) :

از اين محيط برای شبيه سازی برنامه های نوشته شده در بسکام استفاده ميشود، شما ميتوانيد ازمنوی Program> simulate يا با زدن کليد F2 به اين محيط وارد شويد .) اين محيط شبيه سازی در مقايسه با پروتوس خيلی ضعيف است ، بهتر است برای شبيه سازی کد با حجم بالا از پروتوس استفاده کنيد ( اين محيط در زير نمايش داده شده است:

(شبيه ساز برای اجرای برنامه نياز به فايل DBG. و OBJ. دارد که اين فايل ها توسط خود برنامه 

 توليد ميشود ، درصورتی که هنگام شبيه سازی با پيغام زير شديد، ان را OK کنيد و کارهای گفته شده را انجام دهيد : ابتدا برنامه را کامپايل کنيد و دوباره محيط شبيه سازی را فعال کنيد ، در صورتی که مشکل حل نشد به آدرس Options>compiler>output رفته و در ان پنجره گزينه های Debug file و avr Studio Object file را تيک بزنيد ، در صورتی که مشکل حل نشد محل ذخيره برنامه را تغيير بدهيد و اگر حل نشد کامپايلر را تعويض کنيد.

 

 

اولين قسمت TOOLBAR کنترل مي باشد :

RUN با فشردن اين دکمه شبيه سازی آغاز می شود .

PAUSE   باعث توقف موقت شبيه سازی می شود و با فشردن دکمه RUN شبيه سازی ادامه پيدا می کند .

STOP  باعث توقف کامل شبيه سازی برنامه جاری می شود .

STEP INTO CODE  با استفاده از اين دکمه می توان برنامه را خط به خط اجرا نمود و هنگام فراخوانی توابع به داخل آنها رفته و مراحل اجرای آنها را بررسی کرد . اين کار را با فشردن کليد F8 نيز می توانيد انجام دهيد .بعد از هر باراجرای اين دستور شبيه سازی به حالت PAUSE می رود .

STEP OVER  اين دکمه شبيه دکمه قبلی است با اين تفاوت که در هنگام فراخوانی توابع به داخل SUB ROUTINEنخواهيد رفت . اين کار را می توانيد با فشردن کليد SHIFT F8 نيز انجام دهيد .

RUN TO  دکمه RUN TO شبيه سازی را تا خط انتخاب شده انجام ميدهد و سپس به حالت PAUSE ميرود ( خط جاری بايد شامل کدهای قابل اجرا باشد .)

Show hardware emulation  با کليک بر روی اين گزينه پنجره زير باز می شود .در اين پنجره امکانات سخت افزاری نظير LCD مبدل انالوگ به ديجتال ، کيپد 4*4 پورت ها و همچنين ورودی مقايسه ای تايمرها موجود ميباشد . LED های قرمز رنگ نماد پورتهای خروجی و LEDهای سبز رنگ نماد پين های ورودی ميباشند ، در صورتی که روی آنها کليک کنيد آنها تغيير رنگ ميدهند ( مانند اين است که پايه را يک ( LED روشن ) یا صفر کرده اید .

 

 -1 قسمت شماره 1 خروجی پورت ها ميباشد و تعداد ان بستگی به تعداد پايه های ميکرو دارد ( مثلا برای مگا 8 به3 رديف کاهش می يابد) هنگامی که شما در برنامه از دستوراتset يا ... استفاده ميکنيد و ضعيت اين ledها تغييرمیکند.

 -2اين قسمت به عنوان ورودی پورت ها ميباشد و تعداد ان مانند حالت قبل به تعداد پا يه های ميکرو بستگی دارد ، هنگامی شما در برنامه از دستور debounce يا )... برای اتصال کليد به ميکرو يا( ... استفاده ميکنيد ، ميتوانيد با کليک کردن روی led مورد نظر وضعيت ان را تغيير دهيد

3- اين قسمت به عنوان ورودی مبدل آنالوگ به ديجیتال استفاده ميشود با تغيير دادن  ميتوانيد به کانال دلخواه برويد و با تغيير دادن  ميتوانيد مقدار ورودی را تغيير دهيد.

 - 4 اين قسمت مانند يک کيپد4 *4 است که به يکی از پايه های ميکرو متصل شده .

 5 – اين قسمت به عنوان يک ورودی برای مقايسه ميباشد .

 - 6اين قسمت يک LCD  است که متغيير يا اشکالی که در برنامه نوشته ايد lcd “fhdhgd”)) را نمايش ميدهد ، سطر وستون ان توسط دستور Config Lcd = x * y تعيين ميشود.

 -7و در نهايت از اين قسمت برای معکوس کردن وضعيت پايه های ورودی وخروجی هایLED) های سبز وقرمز)استفاده می شود.

 Enable/disable real hardware emulation   با انتخاب اين گزينه شما ميتوانيد ميکرو را به پورت سريال وصل کرده و برنامه داخل آن را اجرا کنيد ) اين امکان فقط در بعضی از ميکرو ها نظير 2313 و... وجود دارد .)

display REGISTERS windows  اين دکمه پنجره ثباتها را با مقادير قبلی نمايش می دهد . مقدارهای نشان داده شده در اين پنجره هگزا دسيمال می باشد که برای تغيير هر کدام از آنها روی خانه مربوطه کليک کرده و مقدار جديد را وارد کنید.

Display I/O REGISTERS windows  برای نمايش ثباتهای ورودی ها و خروجی ها استفاده می شود . که مانند مورد قبلی قابل مقدار دهی است .

Display memory windows   برای نمايش مکان های مختلف حافظه استفاده ميشود .

Refresh variabls  اين گزينه برای تازه سازی متغيير ها استفاده ميشود ) هنگامی که متغييری تغيير کرده باشد ، بازدن اين گزينه تغييرات اعمال ميشوند .

Terminal اين گزينه برای استفاده از محيط ترمينال ايمولاتور ميباشد(شما ميتوانيد با فعال کردن اين گزينه از محيط ترمينال برای شبيه سازی واقعی استفاده کنيد).

Sim timers  هنگامی قصد شبيه سازی تايمر ها را داريد بايد اين گزينه را تيک بزنيد.

Exet    با زدن اين گزينه محيط شبيه سازی بسته ميشود.

 قسمت دوم تولبار کنترل داده ها ميباشد) البته اسم کنترل داده رو من روش گذاشتم)

اين تولبار از قسمت های زير تشکيل شده است:

 : Variables -1شما در قسمت اول نام متغيير موجود در برنامه را مينويسيد ، بازدن کليد enter ميتوانيدمقادير دسيمال (در قسمت (2 مقدار(در قسمت( 3 و مقدار باينری را) در قسمت( 4 مشاهده فرماييد.همچنين شما ميتوانيد مقداری را به ان نصبت دهيد ، برای اين کار مقدار را در قسمت های گفته شده به فرم مورد نیاز بنویسید.

 

: Locals-2 اين گزينه مانند حالت قبل است ، تنها تفاوت در اين است که مورد قبل متغيير های موجود در حلقه اصلی واين مرود متغيير های موجود در زير برنامه ها را نشان ميدهد:

: WATCH-3 اين گزينه برای وارد کردن وضعيتی که بايد ارزيابی شود، مورد استفاده قرار می گيرد و هنگامی که

وضعيت مورد نظر صحيح شد شبيه سازی در حالت PAUSE قرار خواهد گرفت . حالت مورد نظر را در مکان مورد نظر تايپ نموده و دکمه ADD را فشار دهيد تا وضعيت در کادر نمايش داده شود . هنگاميکه دکمه MODIFY فشار داده شود , وضعيت مورد نظر مورد بازنگری ميشود و عمل متناظر باآن نجام ميشود برای حذف هر وضعيت آنرا در کادر انتخاب کرده انتخاب کرده و دکمه REMOVE را فشار دهيد .

 

up – 4 : ، در اين قسمت ميتوان وضعيت ريجستر های داخلی را مشاهده کرد ) ريجستر تايمر هاadc و...( .ابتدا بر روی Snapshot کليک کنيد ،) به طور پيش فرض انتخاب شده است( و در زمان دلخواه دوباره روی ان کليک کنيد کادری باز میشود و دران وضعيت ريجسترهای انتخاب شده نمايش داده ميشود ، برای اجرای دوباره روی کليد stop کليک کنيد( Snapshot به stop تبديل ميشود).

: Interrupts - 5 در اين قسمت منابع وقفه خارجی ميکرو مورد استفاده نمايش داده ميشود ( تنها در صورتی که در برنامه از انها استفاده کنيد فعال ميشوند) همچنين شما ميتوانيد به پايه دلخواه يک پالس دلخواه اعمال کنيد .

قسمت سوم ترمينال ايمولاتور ميباشد که از ان برای نمايش داده دريافتی از ميکرو استفاده ميشود:

 

 

آخرين قسمت محل نمايش برنامه ميباشد ، در زير اين قسمت وضعيت cpu ميکرو و زمان که از آغاز شبيه سازی گذشته نمايش داده ميشود .

 

3-2 مختصری درباره AVR :

زبانهای سطح بالا یا همان HLL( HIGH LEVEL LANGUAGES ) به سرعت در حال تبدیل شدن به زبان برنامه نویسی استاندارد برای میکروکنترلرها ( MCU) حتی برای میکروهای 8 بیتی کوچک هستند . زبان برنامه نویسی  BASIC و  C بیشترین استفاده را در برنامه نویسی میکروها دارند ولی در اکثر کاربردها کدهای بیشتری را نسبت به زبان برنامه نویسی اسمبلی تولید میکنند . ATMEL ایجاد تحولی در معماری ، جهت کاهش کد به مقدار مینیمم را درک کرد که نتیجه این تحول میکرو کنترلرهای AVR هستند که علاوه بر کاهش و بهینه سازی مقدار کدها به طور واقع عمليات را تنها در يك كلاك سيكل توسط معماري RISC (  REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER ) انجام مي دهند و از 32 رجيستر همه منظوره ( ACCUMULATORS) استفاده مي كنند كه باعث شده   4تا 12 بار سريعتر از ميكرو هاي مورد استفاده كنوني باشند .تكنولوژي حافظه كم مصرف غير فرار شركت ATMEL براي برنامه ريزي  AVR ها مورد استفاده قرار گرفته است در نتيجه حافظه هاي FLASH و  EEPROM در داخل مدار قابل برنامه ريزي ( ISP) هستند . ميكرو كنترلرهاي اوليه داراي 1، 2،8 كيلو بايت حافظه FLASH  و بصورت كلمات16  بيتي سازماندهي شده بودند .

 AVRها به عنوان ميكرو هاي RISC با دستورات فراوان طراحي شده اند كه باعث مي شود حجم كد توليد شده كم و سرعت بالاتري بدست آيد .

بر چسب $BGF "FILE.BGF" :

اشاره به فایل BGF و یا همان عکس مورد نظر که با فرمت BGF و با نام دلخواه FILE در کنار برنامه اصلی ذخیره شده است، دارد.

LCD گرافیکی با چیپ T6963 :

در محیط BASCOM  , LCD گرافیکی را پیکره بندی می کنیم. در این برنامه عکسی با پسوند BMP. *

در محیط PAINT ویندوز کشیده شده است و سپس با باز کردن محیط GRAPHIC    CONVERTORتوسط کلید LOAD عکس کشیده شده را به این محیط وارد می کنیم. سپس آن را با فرمت و نام BASCOM.BGF در کنار برنامه اصلی توسط دکمه SAVE ذخیره می کنیم توسط دستور SHOWPIC با تعیین محل نمایش (0 ,0) عکس از بر چسب GLCD فراخوانی شده و بر روی LCD نمایش داده می شود. پس از گذشت 1s , با دستور CLS GRAPH عکس کشیده شده پاک می شود با بردن مکان نما به موقعیت  (1 , 1)متن   MCS ELECTRONIC توسط دستورLCD نمایش داده می شود و بعد از 1s متن نوشته شده را با دستور CLS TEXT پاک می شود. توسط دستور CIRCLE دایره ای با قطر 10 پیکسل به رنگ مشکی در موقعیت 60 , 30))می شود. در این برنامه از LCD با اندازه240*64   پیکسل استفاده شده است. شما می توانید از نوع دیگر نیز استفاده نمایید.

6-2 شبيه سازی ميکرو کنترلر  AVRبا برنامه پروتئوس :                                                                

بعد از نصب و فعال کردن نرم افزار پروتوس روی آيکون ان در منوی استارت کليک کنيد تا نرم افزار باز شود:

محيط نرم افزار به شکل زير است :

در قسمت منابع اندازه گيری ، مجموعه ای از منابع ولتاژ، جريان، اسيلسکوپ، ولتمتر ، سيگنال ژنراتور ، منابع پالس  ac ، مربعی ، (… وجود دارد که شما ميتوانيد آنها را انتخاب کنيد و در صفحه بگذاريد )ابتدا روی انها کليک کنيد ، سپس به صفحه آمده و در نقطه مورد نظر دوباره کليک کنيد تا قطعه درآنجا گذاشته شود.)

در قسمت ابزار ويرايش ابزاری برای ذخيره و تهيه پرينت و … و بزگ و کوچک کردن صفحه و .. وجود دارد که در صورت نياز ميتوانيد انها را به کار ببريد.

در قسمت کنترل شبيه سازی 4 کليک برای شروع  و مکث  و توقف   و دیباگ  کردن برنامه وجود دارد ( برای اطلاعات بيشتر به نسخه اموزش پروتوس 7.2 مراجعه کنید) :

در قسمت انتخاب قطعه ، شما ميتوانيد قطعات بکار رفته در مدار مورد نظرتان را انتخاب کنيد و سپس آنها را طبق نقشه به هم متصل کرده و شبيه ساری کنيد ، در زير با يک مثال اين عمل توضيح داده ميشود:

 

مدار مربوطه مربوط به تصویر گرافیکی بروی  LCD گرافیکی بهمراه سنسور دما و زمان و تاریخ میباشد ،

نوع LCD  گرافیکی بکار برده شده در این پروژه  با مدل T6963  128*64 – می باشد که سه مولفه دما ، تاریخ و زمان و تصویر گرافیکی را نمایش میدهد :

'-------------------------------------------

regfile = "m32def.dat$"

crystal = 8000000$

'-------------------------------------------

Config Graphlcd = 128 * 64 , Dataport = Portd , Controlport = Portc , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8

Cursor Off

'-------------------------------------------

Config Porta = Input

Config Pinb.0 = Output

Config Pinb.1 = Output

Config Pinb.2 = Output

Config Pinb.3 = Input

Config Pinb.4 = Input

Config Pinb.5 = Input

'-------------------------------------------

Config Adc = Single , Prescaler = Auto

'-------------------------------------------

Dim S As Word , M As Word , H As Word

Dim D As Word , E As Word , Y As Word

Dim W As Word

'-------------------------------------------

اولين قدم آوردن قطعات است برای اين کار روی گزينه P کلیک کنید ،توجه داشته باشيد که برای کليک روی آيکون(p) pick from li…بايد ابتدا روی آيکون  Selection mode( موس مشکی ) کليک کنيد .بعد از کليک روی آيکون P پنجره لايبری باز ميشود :

در قسمت " محل نوشتن نام قطعه " اسم قطعات مورد نياز را تک تک بنويسيد وسپس آنها را انتخاب کنيد تا در محل که بعدا گفته ميشود نمايش داده شود، قطعات مورد نياز :

برای نمونه نام ميکرو را در قسمت گفته شده تايپ کرده ، نرم افزار قطعه را به ما معرفی ميکند ( مانند شکل زير) روی نام آن دوبار کليک می کنیم  تا نام آن به قطعات انتخاب شده افزوده شود.

اين کار را برای ديگر قطعات نيز انجام می دهیم  و در آخر روی OK کليک می کنیم تا کتابخانه بسته شود :

برای انتقال قطعات روی صفحه اصلی اول روی نام آنها کليک کرده  و سپس در نقطه دلخواه از صفحه دوباره کليک می کنیم  تا قطعه در آنجا گذاشته شود ، همه قطعات را به صفحه انتقال می دهيم  .

برای کشيدن سيم های بين پايه ها ابتدا روی آيکون Selection mode ( موس مشکی ) کليک می کنیم  سپس موس را بر روی پا يه ای که ميخواهيم آن را به پايه ديگر متصل کنيم برده مي بينديم که آيکون موس شبيه به يک مداد ميشود ، روی پايه کليک کرده و آن را به پايه ديگر متصل می کنیم  ، خط را کشيده و بر روی پايه ديگر دوباره کليکمی کنیم  ، برای حذف کردن يک قطعه دوبار روی ان کليک چپ می نماییم .

مدار ما بايد طبق برنامه به شکل زير باشد :

 

 

برای ريختن کد هگز روی ميکرو ، روی آن دوبار کليک چپ کرده ، در پنجره باز شده آدرس محل ذخيره کد هگز را می دهیم ، همچنين فرکانس کريستال را به 8 مگا هرتز تغيير داده و فيوز بيت مربوط به کريستال خارجی را نيز برنامه ريزی می کنیم :   

کد هگز با پسوند hex . ذخيره شده است ، برنامه ای که در بالا موجود است را در محيط بسکام کپی کرده و آن را کامپايل می کنیم  .. کد هگز را وارد ميکرومی نماییم .

و در نهايت روی آيکون شروع شبيه سازی کليک کنيد ، مشاهده مي کنيم که تصویر با مولفه دما و ساعت و .... بروی LCD شروع به نمایش می کند :


دسته بندی : ميكروكنترولر AVRآخرین مطالب

» سنسور ( 24 Dec 2011 )
» biophysics ( 23 Dec 2011 )
» ميني پي ال سي ( 3 Dec 2011 )
» ( 3 Dec 2011 )
» مقاومت ( 3 Dec 2011 )
» رله ( 3 Dec 2011 )
» دیود ( 3 Dec 2011 )
» ترانزیستور[1] ( 3 Dec 2011 )
» میکروکنترلر AVR ( 1 Dec 2011 )
» دستورات برنامه نویسی BASCOM ( 1 Dec 2011 )
» پایه های میکرو ( 1 Dec 2011 )
» کار با محیط بسکام ( 1 Dec 2011 )